Category Archives: Dạy thêm học thêm

Nguy cơ chương trình giáo dục quốc gia bị nuốt chửng?

Thái Hạo  Theo quan sát của tôi, năm học này TP.HCM là địa phương có những thay đổi đáng ghi nhận trong giáo dục, từ những quyết định mạnh dạn về mặt chuyên môn như không kiểm tra miệng đầu … Continue reading

Posted in Dạy thêm học thêm, Giáo dục | Leave a comment