Category Archives: Thơ và hiện thực

“Họa may gặp những gì, họa may”

Lưu trọng Văn Nam Nguyen Một đời thơ, một tài năng thơ bị thể chế lãng quên, thơ ông đau buốt phận người. Bài viết làm bao người đọc xúc động!

Posted in Lưu Trọng Văn, Thể chế, Thơ và hiện thực, Xã Hội | Leave a comment