Category Archives: Phùng Liên Đoàn

Thư loan báo chương trình “Thách đố – Cộng hưởng” năm thứ 9 của VASFCESR

NĂM THỨ 9 (2019-2020) Quỹ Khuyến Học Việt-Mỹ (VASF) & Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) Email: dlp.vasfcesr2@gmail.com; ptbs5888@gmail.com; ricknphung@gmail.com ___________________________   Thư loan báo về chương trình “Thách đố – Cộng hưởng” Năm thứ 9 của VASFCESR   … Continue reading

Posted in Phùng Liên Đoàn | Leave a comment