Category Archives: Chọn người ưu tiên tiêm vaccine chống virus Vũ Hán

Chính sách ưu tiên trong tiêm vaccine Covid-19 ở các nước ra sao?

Thiện Khang (KTSG Online) – Chính phủ các nước thường lập chính sách ưu tiên dựa trên các khuyến nghị của WHO, cơ quan y tế quốc gia cũng như các tổ chức chuyên gia, về đối tượng nào ưu … Continue reading

Posted in Chọn người ưu tiên tiêm vaccine chống virus Vũ Hán | Leave a comment