Category Archives: Luật lập hội

Bài phát biểu tâm huyết cuối cùng của Dương Trung Quốc tại Quốc hội

Lưu Trọng Văn 1. QH vắng bóng Dân. “Năm 1946, Quốc hội khoá 1 được bầu ra lần đầu tiên ở một nước thuộc địa vừa dành được độc lập nhưng đã dành toàn bộ tầng trên cùng của Nhà … Continue reading

Posted in Luật biểu tình, Luật lập hội, quốc hội, đại biểu quốc hội | Leave a comment