Category Archives: Công nghệ vũ trụ Nga

Đôi dòng về Nga và Ukraine nhân vụ tàu thám hiểm Mặt Trăng Luna-25 của Nga vừa thất bại thảm hại ngày 20/8 và Quốc khánh Ukraine 24/8

Nguyễn Văn Ất Năm 1976, khi còn là chính thể Liên Xô, nghĩa là còn cả 15 nước Cộng hòa trong đó Nga chỉ là một trong số 15 nước Cộng hòa thành viên của Liên Xô, khi đó Liên … Continue reading

Posted in Công nghệ vũ trụ Nga, Khoa học công nghệ Ukraine | Leave a comment