Category Archives: FBI khám xét Mar-a-Lago

Tính toán của Bộ Tư pháp Mỹ qua vụ khám xét Mar-a-Lago

Theo các quan chức, việc FBI khám xét tư dinh của ông Trump ở Mar-a-Lago là nhằm thu hồi các tài liệu mật – ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư pháp Mỹ trong cuộc điều tra nhiều tháng qua. … Continue reading

Posted in Donald Trump, FBI khám xét Mar-a-Lago | Leave a comment

Chiến lược của ông Trump

Ông Trump đang cố làm chệch hướng các cáo buộc về những sai lầm của mình bằng cách chỉ trích rằng hệ thống thực thi pháp luật đã bị chính trị hóa, điều mà ông từng cố thực hiện Hồng … Continue reading

Posted in Donald Trump, FBI khám xét Mar-a-Lago | Leave a comment