Category Archives: Bộ máy chính quyền CS sách nhiễu dân

Công ty CP Truyền thông Vietart kiện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội sách nhiễu

Thái Hạo Hôm nay tòa sẽ tuyên án… Đó là vụ Công ty CP Truyền thông Vietart kiện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, vì đã “gây phiền hà thủ tục hành chính”. Đây là một vụ kiện … Continue reading

Posted in Bộ máy chính quyền CS sách nhiễu dân | Leave a comment