Category Archives: Văn nghệ XHCN

Văn nghệ sĩ làm khổ lãnh tụ

Giang Nam Trong lịch sử loài người, thực ra một lãnh tụ cao cả đến đâu cũng có quyền hưởng một cuộc sống bình thường. Đôi khi có thể khác thường một chút cũng được. Công chúng xưa nay không … Continue reading

Posted in Văn nghệ XHCN | Leave a comment