Category Archives: Quản trị công

Lá phiếu tín nhiệm

Nguyễn Văn Đáng Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách Cuộc gặp gỡ đầu năm nay của mấy anh em “người nhà nước” chúng tôi ngẫu nhiên đi đến một đề tài quen thuộc: kết quả xếp loại lao … Continue reading

Posted in Quản trị công | Leave a comment