Category Archives: Vỡ nợ

Việt Nam bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia?

21/10/2019 Phạm Chí Dũng “Vỡ nợ? Có gì mà sợ! Vỡ Đảng mới sợ!” Vũ Thư Hiên Những ai có theo dõi tin tức thời sự trong nhiệm kỳ đảng 12 này thì sẽ không lấy làm ngạc nhiên. Sau … Continue reading

Posted in Nợ nước ngoài, Vỡ nợ | Leave a comment