Category Archives: Thỏa ước Thành Đô

Lộ mặt một dư luận viên chạy tội cho cuộc đi đêm ô nhục ở Thành Đô

Phạm Đình Trọng 1.  Facebooker có nick Tran Thanh Chuong ngày 4.5.2019 có bài viết chạy tội cho một sự kiện đớn hèn, tội lỗi của đảng cộng sản Việt Nam. Để tăng độ tin cậy vào những điều lừa … Continue reading

Posted in Thỏa ước Thành Đô | Leave a comment