Category Archives: Chính trị xã hội

Thách thức năm 2024: Biến nguy thành cơ

Nguyễn Quang Dy Năm 2023, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện” (CSP) với Mỹ và các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Australia, làm thay đổi bàn cờ địa chính … Continue reading

Posted in Chính trị xã hội, Cơ hội và thách thức, Nguyễn Quang Dy, tham nhũng, Thích Chân Quang, Thích Minh Tuệ | Leave a comment