Category Archives: tin giả

Có một loại “tin giả” được ‘cấp phép’

Trúc Giang (VNTB) Hiểu một cách đơn giản, tin giả là đối lập của tin thật: tin tức sai sự thật thì có thể coi là tin giả. Khi tin giả là… định hướng của tuyên truyền Định nghĩa “tin … Continue reading

Posted in tin giả, Tin Tức | Leave a comment