Category Archives: Góp ý

Vài lời trao đổi với tác giả Nguyễn Đức Đại Vương

Nguyễn Đình Cống Tác giả Đại Vương vừa công bố bài “Việt Nam và những trí thức ’vỗ bụng’ nghe tiềng nói của dạ dày”. Nội dung không có gì thật mới, nhưng cũng gây nên cho nhiều độc giả … Continue reading

Posted in Góp ý, Trí thức | Leave a comment

Góp ý với Hội nghị Trung ương 5

Nguyễn Đình Cống Hội nghi BCH TƯ của Đảng đang họp. Trong Hội nghi sẽ bàn một số vấn đề quan trọng. Theo thông tin trên báo thì: Tại hội nghị, Trung ương sẽ xem xét về vấn đề tổng … Continue reading

Posted in Góp ý, Tư duy CS | Leave a comment

Góp ý cho Đảng về nền tảng tư tưởng

Nguyễn Đình Cống Từ tháng 3/ 2022 đến nay các phương tiện truyền thông ra sức tuyên truyền cho cuộc thi “Viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai … Continue reading

Posted in Góp ý, Đảng CSVN | Leave a comment