Category Archives: Kinh tế xã hội

Cho vay nặng lãi…

Thái Hạo Tôi có biết khá nhiều người làm "tài chính", tức cho vay tiền lấy lãi. Những chuyện như cho vay cắt cổ, đòi nợ khủng bố thì không nói làm gì nữa, vì cái đó là sai, là … Continue reading

Posted in Kinh tế xã hội | Leave a comment