Category Archives: Phùng Quang Thanh

Đành nói vài lời

Mac Văn Trang 16-9-2021 Có lẽ theo cái đà một ông Bộ Chính trị chiếm đến vài nghìn mét vuông làm mộ thì từ nay hễ cứ nghe tin một vị quan cao cấp của đảng từ trần là dân … Continue reading

Posted in Phùng Quang Thanh, Quan chức đảng từ trần | Leave a comment

Làm nên nghiệp tướng bằng máu người Việt

(Sự nghiệp tướng Phùng Quang Thanh: 2.2.1949 – 11.9.2021) Phạm Đình Trọng 1. Sức nóng mặt trận Đường 9 – Nam Lào Từ tiếng súng mở đầu Nam Bộ kháng chiến chống Pháp ngày 23.9.1945 đến tiếng súng cuối cùng … Continue reading

Posted in Phùng Quang Thanh | Leave a comment