Category Archives: Chất lượng Đại biểu Quốc hội

Cấp thiết phải nâng cao chất lượng Đại biểu Quốc hội

Trần Nhung Quốc hội ta có ba nhiệm vụ cơ bản là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước.  Đánh giá thật nghiêm túc thì Quốc hội đã không … Continue reading

Posted in Chất lượng Đại biểu Quốc hội, Quốc hội Việt Nam | Leave a comment

Lằn ranh đỏ gì cho tham nhũng?

Lê Học Lãnh Vân  Theo VOV.VN, ngày 29/5/2024, “Sáng 29/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã … Continue reading

Posted in Chất lượng Đại biểu Quốc hội, Chống tham nhũng, Quốc hội Việt Nam | Leave a comment