Category Archives: Hiến pháp Việt Nam

Xin giữ vững lòng trung

Phạm Đình Trọng “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Nội hàm cốt lõi … Continue reading

Posted in Hiến pháp Việt Nam, Phạm Chí Dũng, tù nhân lương tâm | Leave a comment

Trả cho dân chúng về những quyền đã Hiến định

Hiền Lương 07.11.2023  (VNTB) – Khi vẫn chưa luật hóa quyền tự do ngôn luận thì đương nhiên là khó thể ‘đồng bộ’ của luật về quyền lập hội, quyền biểu tình. Quan chức chính phủ khi ‘sắm vai’ đại biểu … Continue reading

Posted in Hiến pháp Việt Nam, Quyền biểu tình, Quyền lập hội | Leave a comment

Món nợ hơn 30 năm

Hoài Nguyễn 07.11.2023  (VNTB) –  Vẫn chưa biết bao giờ Quốc hội Việt Nam mới trả món nợ cho dân về quyền lập hội -quyền biểu tình.

Posted in Hiến pháp Việt Nam, Luật biểu tình | Leave a comment