Category Archives: Luật hồi tỵ

Từ Luật Hồi tỵ đến việc luân chuyển cán bộ

Tô Văn Trường  Luật Hồi tỵ đến nay vẫn còn tính thời sự, việc nghiên cứu để ban hành những quy định có ý nghĩa như Luật Hồi tỵ rất cần thiết. Luật này sẽ góp phần chống tham nhũng … Continue reading

Posted in Chống tham nhũng, Luật hồi tỵ, luật pháp | Leave a comment