Category Archives: Kim Văn Chinh

Thông tin ngược chiều nhau về kinh tế Nga

Kim Văn Chinh  Một bên cho rằng kinh tế Nga đã bế tắc và suy thoái nặng. Nhiều báo Việt Nam lại có lập luận rằng Chiến tranh làm cho Nga giàu lên.

Posted in Kim Văn Chinh, Kinh tế Nga, Nga xâm lược Ukraine | Comments Off on Thông tin ngược chiều nhau về kinh tế Nga