Category Archives: Thế giới tẩy chay Tàu Cộng

Trung Quốc nhận đòn đau: EU liên thủ tẩy chay Olympic Mùa đông 2022

Thu Ngọc | 10/07/2021 18:45 Với 578 phiếu thuận, 29 phiếu chống và 73 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thắng tuyệt đối trong việc thông qua nghị quyết mang nội dung nổi bật tẩy chay Trung Cộng, bao … Continue reading

Posted in Thế giới tẩy chay Tàu Cộng | Leave a comment