Category Archives: Hội Nhà văn VN

Nhân bức thư của nhà văn Vũ Ngọc Tiến cảm ơn Hội Nhà văn VN kết nạp và xin phép từ chối!

Hoàng Hưng Đây là dịp thú vị để tôi nói mấy dòng về Hội Nhà Văn VN và các bạn văn của mình trong Hội. Nhà văn Vũ Ngọc Tiến nói rõ: ủng hộ ông chủ tịch Hội và Ban … Continue reading

Posted in Hội Nhà văn VN | Leave a comment