Category Archives: Cướp đoạt nội tạng

Thêm một tố cáo Trung Quốc cướp đoạt nội tạng của người dân để bán cho người nước ngoài

Khách hàng phương Tây và Ả Rập là những người tiêu thụ chủ yếu Trọng Thành “Họ [Trung Quốc] đề nghị cấy ghép bất kỳ cơ quan nội tạng nào, đáp ứng tiêu chí huyết học, trong vòng chỉ chưa … Continue reading

Posted in Cướp đoạt nội tạng, Mặt thật Trung Quốc | Leave a comment