Category Archives: Thể chế đảng CS

‘Giả chết bắt quạ’? Sức khỏe Tổng bí thư và nan đề người kế vị

Nguyễn Khắc Giang Thể chế hóa chuyển giao quyền lực là một trong những trụ cột để đảm bảo tính bền vững của các chế độ một đảng lãnh đạo. Sự thiếu chắc chắn trong quá trình lựa chọn người … Continue reading

Posted in Thể chế đảng CS | Leave a comment