Category Archives: Tôn giáo và chính quyền

Thầy Thích Huyền Diệu: Tôn giáo phải độc lập trước đồng tiền và quyền lực

Lưu Trọng Văn  Làm sao Tập Cận Bình gặp Đạt Lai Lạt Ma? Tại sao không?  Gã bất ngờ trước câu hỏi này của thầy Huyền Diệu với một số nhà sư vừa từ Việt Nam qua.

Posted in Phật giáo, Tôn giáo và chính quyền, Tôn giáo và dân tộc | Leave a comment