Category Archives: Nhìn lại năm 2021

Chương trình “Việt Nam và thế giới trong thế kỷ XXI” thứ Bảy 8.1.2022 – Nhìn lại VN năm 2021

Nhìn lại VN năm 2021, đại dịch COVID-19 và các biện pháp chống dịch cực đoan, duy ý chí, thiếu tư duy khoa học, phi nhân của nhà cầm quyền VN đã gây ra những hậu quả gì; đảng CSVN … Continue reading

Posted in Nhìn lại năm 2021 | Leave a comment