Category Archives: Tập Cận Bình

Việc Tập tiếp tục nắm quyền có thể không còn là điều hiển nhiên

Nguồn: Gideon Rachman, “Triumphalism returns to haunt Xi Jinping” Financial Times, 02/05/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Nhà lãnh đạo Trung Quốc có nguy cơ bị đổ lỗi cho thất bại của chính sách zero Covid từng có vẻ … Continue reading

Posted in Tập Cận Bình | Leave a comment

Tập Cận Bình mắc quá nhiều sai lầm

Người đứng đầu nhà nước và lãnh đạo đảng, Tập Cận Bình, phải chịu trách nhiệm về nhiều vấn đề mà Trung Quốc hiện đang phải đối phó. Tạm thời vị trí của ông ta vững vàng. Nhưng trong thời … Continue reading

Posted in Tập Cận Bình, Trung Quốc | Leave a comment

Tập Cận Bình và Omicron

13/04/2022 Ngô Nhân Dụng Kêu gọi người dân đi thử nghiệm Covid tại Thượng Hải, 1 tháng Tư, 2022. Đó là hậu quả của các chế độ độc tài. Khi một chính sách được lãnh tụ ban ra là khó … Continue reading

Posted in Nhà nước độc tài, Tập Cận Bình | Leave a comment

Nếu đi sai nước cờ, Tập có nguy cơ ngã ngựa cùng Putin

Katsuji Nakazawa, “Xi risks stumbling with Putin if he plays his cards wrong,” Nikkei Asia, 07/04/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Nếu Nga thất bại ở Ukraine, sẽ nảy sinh nhiều câu hỏi về lãnh đạo độc tài lâu … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Tập Cận Bình | Leave a comment

Tập giữ lập trường ủng hộ Nga vì lo sợ mô hình Gorbachev

Katsuji Nakazawa, Xi’s pro-Russia stance rooted in fear of Gorbachev model, Nikkei Asia, 24/03/2022. Nguyễn Thị Kim Phụng dịch Nhưng nếu nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi ràng buộc với Moscow, một cuộc tranh giành quyền lực … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Tập Cận Bình | Leave a comment

Bài viết chống Tập Cận Bình dài hơn 40.000 chữ thu hút sự chú ý

Trí Đạt Bài viết chống Tập Cận Bình mà Trí Đạt giới thiệu tóm lược dưới đây nguyên văn bằng tiếng Trung, mang tiêu đề 客观评价习近平 “Khách quan bình giá Tập Cận Bình”, gồm ba phần thượng, trung, hạ, do … Continue reading

Posted in Tập Cận Bình | Leave a comment

Đối phó lâu dài với Tập Cận Bình

06/12/2021 Ngô Nhân Dụng Trong nước Trung Quốc, Tập Cận Bình sẽ thành một Mao Trạch Đông mới. Nhưng với thế giới bên ngoài, mối đe dọa của Tập Cận Bình còn nguy hiểm hơn Mao rất nhiều. Trong nước … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Tập Cận Bình | Leave a comment

Hàm ý từ nghị quyết thứ ba về lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Phan Nguyên dịch Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Analysis: Xi’s need to overtake Deng poses big risk for Taiwan”, Nikkei Asia, 18/11/2021. Khoảng một phần tư thế kỷ sau khi qua đời, cựu lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình vẫn được … Continue reading

Posted in Tập Cận Bình | Leave a comment

Trung Quốc trước Hội nghị 6: ‘‘Những nhân nhượng và thất bại’’ của Tập Cận Bình

Trọng Thành Chủ tịch và Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách thâu tóm toàn bộ quyền lực trước Đại hội đảng vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, chặng đường từ đây đến đó … Continue reading

Posted in CS Trung Quốc, Tập Cận Bình | Leave a comment

Thực tế mới đầy nguy hiểm của Trung Quốc

Nguồn: “China’s new reality is rife with danger”, The Economist, 02/10/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Tương lai Tập Cận Bình sẽ được định hình bởi kết quả chiến dịch của ông chống lại sự thái quá của chủ nghĩa tư … Continue reading

Posted in Tập Cận Bình, Trung Quốc | Leave a comment