Category Archives: Cải cách ruộng đất

Cải cách ruộng đất 1953-1956: ảnh hưởng của cố vấn Trung Quốc La Quý Ba

Alex – Thai Tiến sĩ Alex – Thai Vo sinh trưởng tại Quảng Ngãi, là sử gia nghiên cứu về Việt Nam tại Mỹ. Thái kể, đầu năm nay, khi đang làm cho một tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng … Continue reading

Posted in Cải cách ruộng đất, Quan hệ Việt - Trung | Leave a comment