Category Archives: Vị trí xã hội

Bạn không quan trọng lắm đâu!

Nguyễn Văn Tuấn Ở Việt Nam ngày nay dường như ai cũng nghĩ họ là người quan trọng hay rất quan trọng, và họ đòi phải được ‘biết ơn’. Nhưng tôi nghĩ khác … Các vị trong kĩ nghệ giải … Continue reading

Posted in Vị trí xã hội | Leave a comment