Category Archives: Danh dự CS

Bàn với TBT Nguyễn Phú Trọng về hai chữ DANH DỰ

Nguyễn Khắc Mai Gần đây, trong cuộc họp Chính phủ, TBT Nguyễn phú Trọng đã có bài phát biểu dài và có những ý quan trọng. Vì tôi cho là quan trọng nên muốn góp với anh vài ý mọn. … Continue reading

Posted in Danh dự CS | Leave a comment