Category Archives: Kiểm soát xã hội

Bóng ma chuyên chính

Nguyễn Anh Tuấn Vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng và người mẫu Ngọc Trinh, sau đó là việc điều tra nhà xe Thành Bưởi báo hiệu một bóng ma đang quay trở lại đời sống xã hội Việt Nam. … Continue reading

Posted in Kiểm soát xã hội, Đảng Cộng sản | Leave a comment