Category Archives: Áp lực thể chế

Khi công dân chọn im lặng làm lẽ sống

Thái Hạo Thứ Hai, 2-10-2023 Hàng ngày tôi đều nhận được rất nhiều tin nhắn như thế này. Nhưng việc tôi phản ánh về những tiêu cực, bất cập, sai trái, sai lầm trong giáo dục hiện nay, không phải … Continue reading

Posted in Áp lực thể chế, Giáo dục, Phụ huynh | Leave a comment