Category Archives: Buôn thần bán thánh

Từ Bái Đính đến Tam Chúc, và… hay chân dung một bạch tuộc trưởng giả

Phạm Lưu Vũ Từ đâu mà giang sơn gấm vóc bị một thiểu số liên kết với nhau để cắt xén từng vạt từ 5,7 héc ta đến 3,4 ngàn héc ta, thậm chí 2,3 chục ngàn héc ta? Đó … Continue reading

Posted in Buôn thần bán thánh, Phật giáo | Leave a comment