Category Archives: Bán chất xám

Cần hiểu đúng về chế độ chính sách cho nghiên cứu khoa học

Chu Mộng Long Thứ Ba, 14-11-2023  Bài trước, tôi nói nhiều bất cập về chế độ chính sách cho nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là nói chính sách phân bổ ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào … Continue reading

Posted in Bán chất xám, Chu Mộng Long, Nghiên cứu khoa học, Trí thức | Leave a comment

Nghĩ thêm về trường hợp “bán chất xám” của PGS Đinh Công Hướng

Thái Hạo Thứ Ba, 14-11-2023 Tôi vẫn luôn lưu ý rằng, tôi không khẳng định PGS Đinh Công Hướng vi phạm liêm chính khoa học, vì tôi không đủ thông tin để xác minh 2 chữ “hợp tác” mà ông … Continue reading

Posted in Bán chất xám, Nghiên cứu khoa học, Thái Hạo, Trí thức | Leave a comment

Ở trong còn lắm điều hay: Bán “chất xám” của mình hay bán cái đã bán cho người khác?

Chu Mộng Long Thứ Ba, 14-11-2023 Không như các báo thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, đăng những lời biện minh, biện u bừa bãi về cái vụ gọi là "bán chất xám" chính đáng của PGS.TS. Đinh Công Hướng … Continue reading

Posted in Bán chất xám, Chu Mộng Long, Trí thức | Leave a comment