Category Archives: Quản lý tôn giáo

Nhà nước quản lý tôn giáo bằng luật pháp hay chánh pháp?

Chu Mộng Long 5-6-2024 Có lần một cán bộ an ninh từng nói với tôi về tôn giáo với băn khoăn: Luật pháp nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng. Cho nên quản lý tôn giáo là rất … Continue reading

Posted in Chu Mộng Long, Phật giáo quốc doanh, Quản lý tôn giáo, Thích Chân Quang | Leave a comment