Category Archives: Mặt thật và mặt trơ trẽn của Tàu Cộng

Chúng ta cùng chung con thuyền

Lưu Trọng Văn Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo tại bộ QP VN Xin có vài lời nhắn bảo họ Tập: Từ  nay hễ có một phái đoàn quốc phòng nước nào đến thăm Việt … Continue reading

Posted in Mặt thật và mặt trơ trẽn của Tàu Cộng, Quan hệ Nhật - Việt | Leave a comment