Category Archives: Nông Đức Mạnh

Đất nước không phải là của hồi môn của ai đó

Nguyễn Ngọc Chu Đường sắt Cát Linh – Hà Đông là sự mất mát to lớn về kinh tế, là biểu tượng ô nhục của sự hợp tác với Trung Quốc mà nhân dân sẽ đời đời nguyền rủa. Không … Continue reading

Posted in Bản chất thể chế, Nông Đức Mạnh, Quan hệ Việt - Trung | Leave a comment