Category Archives: Giấc mộng Trung Hoa

Câu chuyện vượt bẫy và chiến lược ông Tập

Đỗ Ngà Bẫy thu nhập trung bình là một ngưỡng thu nhập mà quốc gia đó phải vượt qua để gia nhập vào nhóm nước tiến bộ. Nếu không vượt qua thì sẽ bị rơi lại phía sau và ngụp … Continue reading

Posted in Giấc mộng Trung Hoa, Tập Cận Bình | Leave a comment

Một Trung Quốc đã thấm mệt – II. Giấc mơ Trung Hoa

Nguyễn Tuấn 19-8-2022

Posted in Giấc mộng Trung Hoa, Tập Cận Bình | Leave a comment