Category Archives: Kỳ thị trí thức

Ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ hay “trí thức là cứt” là có thật?

Hoa Nghi  Sự kiện kỷ luật ông Sơn hay cách ứng xử của thời đại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với giới trí thức thực sự đã cho thấy một phản ứng ngược mà bản thân ông Trọng … Continue reading

Posted in Kỳ thị trí thức, Trí thức Việt Nam | Leave a comment