Category Archives: Chủ nghĩa Mác

Nhận thức khác và nhận thức lại về cộng sản

Nguyễn Đình Cống 1- Sơ lược về nhận thức Nhận thức là khởi đầu của mọi hành vi và công việc. Nhận thức đúng sẽ tạo ra hành động đúng, làm lợi cho bản thân và xã hội. Nhận thức sai … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa Mác, Nhận thức | Leave a comment

Phản biện học thuyết của Mác

Nguyễn Đình Cống 1- Giới thiệu Những người tôn sùng Mác được gọi là Macxit. Họ đánh giá rất cao học thuyết của ông, tôn ông là lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và các đảng Cộng … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa Mác | Leave a comment