Category Archives: Ngoại giao Cộng sản

Chiến lược ngoại giao Việt Nam và sự căng thẳng giữa các cường quốc

Diên Vỹ dịch Carl Thayer đưa ra những nhận định về chiến lược ngoại giao trong năm 2018 cũng như các đề nghị về ngoại giao cho Việt nam cho năm 2019 trong bối cảnh căng thẳng về kinh tế … Continue reading

Posted in Ngoại Giao, Ngoại giao Cộng sản | Leave a comment