Category Archives: Đường sắt cao tốc Việt Nam

Đường sắt cao tốc Việt Nam-Trung Quốc: ‘Cần cân nhắc lợi hại’

VOA Tiếng Việt 06/07/2023 Kết nối đường sắt tốc độ cao với Trung Quốc là việc tốt để giúp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nhưng Hà Nội cần cân nhắc những rủi ro về mặt an ninh … Continue reading

Posted in Nguyễn Quang A, Đường sắt cao tốc Việt Nam | Leave a comment