Category Archives: Tổ quốc và thể chế

Nhầm lẫn giữa Tổ quốc và thể chế

Nguyễn Văn Tuấn Đó là một trong những lầm lẫn rất tai hại và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Người Việt chúng ta có khái niệm ‘Tổ quốc’ rất đáng học. Nó không hẳn có nghĩa … Continue reading

Posted in Tổ quốc và thể chế | Leave a comment