Category Archives: Nguyễn Văn Tuấn

Đọc luận án tiến sĩ của TT Thích Chân Quang

Nguyễn Văn Tuấn  Mấy ngày gần đây, người ta đã bàn rất nhiều về quy trình và thời gian kỷ lục liên quan đến việc cấp văn bằng tiến sĩ cho ngài thượng toạ (TT). Nhưng tôi nghĩ nội dung của luận … Continue reading

Posted in Giáo dục, Nguyễn Văn Tuấn, Thích Chân Quang | Comments Off on Đọc luận án tiến sĩ của TT Thích Chân Quang