Category Archives: Nguyễn Thái Học

Kẻ thù của quý vị

Lưu Trọng Văn 18-6-2022 Ngày 17.6.1930, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cùng 11 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị thực dân Pháp xử tử ở Yên Bái. Khi nghe tin này một loạt học sinh Quốc học … Continue reading

Posted in Khởi nghĩa Yên Bái, Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc Dân Đảng | Leave a comment