Category Archives: Nguyễn Đức Kiên

Hạng trâu ngựa lại tìm trâu ngựa

Phạm Đình Trọng 1.  Từ chọn bạn chỉ để chơi đến tìm người cộng tác trong công việc đều phải tìm chọn người tương xứng, đồng cảm, đồng dạng. Tuyển người đảm trách việc dân việc nước càng phải tìm … Continue reading

Posted in Nguyễn Đức Kiên, Quan chức cộng sản | Leave a comment