Category Archives: Truyền hình

Vài suy nghĩ về phim Trung Quốc trên khung giờ vàng của VTV và công tác Tuyên giáo cho thanh niên

Nguyễn Ngọc Chu Dân ta phải biết sử ta…

Posted in Truyền hình, tuyên giáo | Leave a comment