Category Archives: Truyền hình

Uôn cúp và tiền

Nguyễn Thông Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đài quốc gia, được nhà nước nuôi, cấp cho cả đống tiền ngân sách (do dân và doanh nghiệp nộp thuế đóng góp) để phục vụ nhân dân, cả về đời … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước, Truyền hình | Leave a comment

Vài suy nghĩ về phim Trung Quốc trên khung giờ vàng của VTV và công tác Tuyên giáo cho thanh niên

Nguyễn Ngọc Chu Dân ta phải biết sử ta…

Posted in Truyền hình, tuyên giáo | Leave a comment