Category Archives: Hiệp định CPTPP

Hiệp định CPTPP có giúp nông dân thoát cảnh đói nghèo?

Nguyễn Quang Duy Muốn biết Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có giúp được 23 triệu nông dân, đặc biệt là 15 triệu nông dân trồng lúa thoát khỏi cảnh đói nghèo … Continue reading

Posted in Hiệp định CPTPP | Leave a comment