Category Archives: Nguồn gốc dân tộc Việt

Một hành động xuyên tạc lịch sử, xúc phạm Tổ tiên

Hà Văn Thùy Lâu nay nghe dư luận xôn xao: người Trung Quốc khuyên dân Việt “lãng tử hồi đầu!”. Nghĩ rằng đó là việc rất nghiêm trọng, vừa xuyên tạc lịch sử vừa xúc phạm tổ tiên, chắc cơ … Continue reading

Posted in Nguồn gốc dân tộc Việt | Leave a comment